Gdy po wypadku leżałem w krytycznym stanie, w śpiączce w Klinice Intensywnej Terapii w SPSK nr 4 w Lublinie – to nawet dostałem odpust zupełny na godzinę śmierci ?? – – http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html — rodzice nic nie powiedzieli tzw „księdzu”, że dokonałem tzw „aktu apostazji ” – a więc nie jestem katolikiem ?????? – gdybym był przytomny a nie w śpiączce to wyjaśniłbym grzecznie, że MAM JUŻ PRAWDZIWE ZBAWIENIE i te rzymskokatolickie czynności to deptanie po prawdziwej Ewangelii, po krwi PANA i niewiara w to co zakończone i pełne w Chrystusie.
To rzymskokatolickie rozgrzeszenie, sakrament namaszczenia chorych i odpust zupełny na godzinę śmierci — to fałszywe bilety do nieba jak czyściec itd — to żywe przykłady deptania po doskonałej, jednorazowej, niepowtarzalnej ofierze Zbawiciela przez która miałem wtedy życie wieczne i mam je dzisiaj.
Mój dług 10 tysięcy talentów został mi darowany kilka lat temu, gdy uwierzyłem żywemu Zbawicielowi.

 

Każdy człowiek ma dług 10 tysięcy talentów wobec BOGA. 10.000 – dziesięć tysięcy – to był największy grecki liczebnik. A talent – to była największa jednostka monetarna.
10 tysięcy talentów – największy liczebnik + największa jednostka monetarna – to pokazanie że dług jest tak wielki, że samemu NIGDY nie da się go spłacić.

Chrystus sam zapłacił za grzechy, nic do tego od siebie nie możemy dodać. Jedynie przyjąć i do końca życia dziękować oraz dzielić się tą radosną wiadomością z innymi, którzy nadal są niewolnikami religii oraz niepewności, strachu.
Te 10 tysięcy talentów to nasze grzechy, nasze winy wobec doskonałego w świętości STWÓRCY.
http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-i-to-bez.html

 

PAN nie chce pieniędzy — dług wynoszący dziesięć tysięcy talentów nie da się spłacić ani miliardami dolarów, ani górami złota, ani żadnymi ludzkimi uczynkami czy cierpieniami : ” Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek Ani też nie da Bogu za niego okupu, (9) Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, (10) By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu ” – Księga Psalmów 49:8-10

” Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami.24 A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. 25 A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. 26 Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. 27 Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. ” – Ewangelia Mateusza 18:23-27 Uws. Biblia Gdańska

 

Nikt sam nie jest w stanie wymazać swoich grzechów, swoich win wobec wszechsprawiedliwego BOGA. Wszyscy zgrzeszyliśmy np kłamstwem, grzechami zaniechania albo złamaniem przykazania : ” Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły ” …………… więc widzimy że w oczach BOGA żaden człowiek nie jest dobry, ani sprawiedliwy : ” Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego ” – list apostoła Pawła do Rzymian 3:9-10 UBG ……….. ” Nie pozywaj na sąd sługi swego, Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą! ” – Psalm 143:2 BW

 

Żadne ludzkie skarby i pieniądze, żadne ludzkie „dobre” uczynki czy ludzkie cierpienia – nie mogą pomniejszyć długu ” dziesięciu tysięcy talentów”, a tym bardziej nie mogą go spłacić. Rzymskokatolicki czyściec, rzymskokatolickie odpusty, rzymskokatolickie rozgrzeszenia to oszustwa i inne tego typu rzeczy to oszustwa, które mamią ludzi i odwracają ich oczy, serca od jedynego ratunku, od jedynego sposobu spłaty 10 tysięcy talentów. Tym jedynym ratunkiem i sposobem jest jedyna, doskonała i wystarczająca na wieki – KREW – OFIARA JEZUSA CHRYSTUSA.

 

MAM JUŻ TERAZ, DZISIAJ i NA WIEKI WIECZNE darowany nieskończony dług, którego sam nigdy bym nie pomniejszył i nigdy nie spłacił. Ta BOŻA, NIEZASŁUŻONA ŁASKA i MIŁOŚĆ dotyka serca, i jeśli ktoś zawini wobec mnie, zgrzeszy wobec mnie to odpuszczam mu, wybaczam mu ” 100 denarów”, mając w sercu, przed oczami niespłacalny dług jaki mi został wpierw darowany : ” Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto groszy. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien!
29 Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam.
30 On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
31 A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło.
32 Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: Zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
33 Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą?
34 I jego pan, rozgniewany, wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien.
35 Tak i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień.” – Mateusz 18:28-35 UBG

intensywnaterapiaodpust.jpg
Niemożliwy do spłacenia dług 10 tysięcy talentów – został mi odpuszczony przez to, że mój Zbawiciel na krzyżu Golgoty wziął na siebie grzechy całego świata, w tym moje i spadł tam na NIEGO – Boży sąd nad grzechem, więc dzięki krwi – ofierze PANA mam darowany dług !!! – już dzisiaj mam darowany – mam już dzisiaj życie wieczne jak mówią natchnione Pisma i nie dam się podbić w niewolę diabła, który umniejsza wartość ofiary Chrystusa aby dodać swoje niewolnicze nauki o czyśćcu, odpustach, rzymskokatolickich sakramentach, rozgrzeszeniach, ostatnich namaszczeniach i reszcie, która przynosi ludziom niepewność co do zbawienia, wieczności i strach — ale religie na tym bazują, jednaj prawdziwa Ewangelia o doskonałej, jednej, wystarczającej ofierze niszczy dzieła diabła, kruszy niewolę religii.
” Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; ” – 1 list Piotra 1:18-19 UBG
” Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
15 A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw:
16 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach;
17 Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę.
18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. ” – list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:14-18 UBG – tzw sakrament eucharystii, czyściec itd to oszustwa. KREW ZBAWICIELA jest doskonała – nie ma powtórek, nie ma potrzeby aby człowiek cierpiał aby spłacić grzech – to niemożliwe i to policzek dla ZBAWICIELA i podeptanie JEGO WYSTARCZAJĄCEJ i PEŁNEJ ofiary.

 

CAŁY dług zapłacił TEN, który żył doskonałym życiem – przez wiarę musimy to przyjąć — co dla wielu jest trudne, bo od dzieciństwa wpajano im, że muszą zapracować na zbawienie, że muszą przypodobać się BOGU. Tak diabeł niszczy wystarczalność krwi, doskonałość jednej ofiary i usidla ludzi religijnymi próbami samo-usprawiedliwienia. Sakramenty, spowiedzie uszne, pielgrzymki, udział w mszach itd – to mniej lub bardziej świadome próby wyciszenia sumienia, przypodobania się BOGU, zapracowania sobie na zbawienie — ale to wszystko jest niewiarą w to co dokonał Zbawiciel, niezrozumieniem, że długu wobec BOGA nie da się zmniejszyć, spłacić, ale ON już jest spłacony – teraz trzeba wyciągnąć rękę wiary i wziąć od CHRYSTUSA to co daje, co już zrobione.

” Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;
28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. ” – list apostoła Pawła do Hebrajczyków 9:26-28
” Który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie.” – list apostoła Pawła do Hebrajczyków 7:27
Człowiek z przypowieści – miał być sprzedany z żoną, dziećmi i wszystkim co posiadał — więc widzimy znowu tu jest obraz niemożliwości spłacenia samemu tego długu ani za życia, ani po śmierci …… ” Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja ” – Przysłów Salomona 11:7
Człowiek został wydany katom aż do momentu spłaty – to też niszczy fałszywą naukę o czyśćcu itp. Wydany został katom, a nie nadzorcom nad pracownikami czy niewolnikami. 10.000 talentów przerasta wielokrotnie długość życia – więc to obrazuje wieczne trwanie wyroku, i niemożliwość spłaty. Jeden talent to 6000 denarów. Jeden denar – to była dniówka robotnika. 10 tysięcy talentów to ok 200 tysięcy lat. Który człowiek tyle żyje ?? 🙂 – czyściec, odpusty i cała reszta gamy religijnych dzieł to oszustwa. Dług jest niespłacalny i ludzkie cierpienie choćby trwało miliard lat – nie może zlikwidować nawet jednego grzechu.
Chrystus – sprawiedliwy w swojej ofierze dzisiaj proponuje ludziom przebaczenie, nowe życie przez udzielenie dary Ducha Świętego ale na drodze stoi niewiara i religijne systemy. Co wybierzesz : skończone, jednorazowe, wieczne, doskonałe dzieło Chrystusa i 10 tysięcy talentów zostanie ci darowane —– czy wybierzesz niewiarę w doskonałą, niepowtarzalną ofiarę, zbawczą na dziś krew i będziesz dalej żył w strachu, wyniszczającej niepewności i w w swoich własnych próbach zbawienia siebie, swoich próbach usprawiedliwienia siebie.
” Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych ” – 1 list Piotra 3:18a
Ewangelia Jana 19:30 – ” TELEO ” – wykonało się, zapłacone w całości !!! Zapłacone i wykonane. Teraz codziennie trwam przez wiarę w tym. Nie muszę być niewolnikiem hostii, mszy, księży, papieży, organizacji, tradycji i innych.

 

” Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie na okup za wielu. ” – Marek 10:45 — okup zapłacony w całości, czy może nie wystarczył ?? … Jak długo będziesz słuchał kłamstw że musisz robić coś aby przypodobać się BOGU i zapracować sobie na JEGO miłość, zbawienie. Patrz na Golgotę – okup zapłacony. Miłość i zbawienie są za darmo, z łaski przez wiarę, ale może brakuje ci wiary ?? Jeśli tak to proś o tą wiarę i zrozumienie istoty ofiary Chrystusa. Nie ma GO w hostii – ON z tym nie ma nic wspólnego, bo to policzek dla JEGO doskonałej, skończonej i niepowtarzalnej ofiary. PANA przyjmuje się przez wiarę do serca, a nie do żołądka przez religijne czynności.

Załóż weselną szatę – przyjmij usprawiedliwienie, Chrystusową sprawiedliwość – uświęcenie w Duchu Chrystusowym przez wiarę, inaczej nie wejdziesz do raju. Nie możesz mieć razem szaty weselnej i religii z jej niewolniczymi sakramentami i innymi czynnościami.
Zbawienie można stracić, jeśli utraci się żywą wiarę w żywego JEZUSA – jedyną drogę, ale żeby mieć zbawienie to trzeba przestać ufać religii i swoim uczynkom a zaufać wszechmogącemu, żywemu JEZUSOWI i temu co dokonał – w pełni dokonał na krzyżu – na Golgocie.
Czy masz darowany dług ?? Czy może nie masz ??

 

Krew – Ofiara Sprawiedliwego i Świętego jest doskonała ?? czy może ma jakieś braki ?? Jeśli powiesz doskonała to przestań uczestniczyć w rzeczach, które mówią że nie jest doskonała.

Masz już teraz życie wieczne ?? Czy dalej w swej niewierze nie wiesz ?? Jak długo jeszcze chcesz żyć w niepewności strachu, które cie niszczą, zniewalają religijnie ??

skończ z próbami zbawienia siebie, przypodobania się BOGU swoimi religijnymi czynami bo to szeroka brama do zatracenie którą wielu podąża — ” Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli” – Ewangelia Łukasza 13:24 Biblia Warszawska — ci którzy chcą wejść do Królestwa Bożego, a nie będą mogli to nie ateiści. Ateiści nie chcą wejść do Królestwa – nie wierzą w Nie i nie mówią do Chrystusa : ” Panie, Panie”. Tylko SYN podoba się BOGU – dopóki jeszcze żyjesz weź dar zbawienia przez wiarę i daj się wyzwolić z niewoli religijnej w której tkwisz od małego … nie patrz co pomyślą i powiedzą inni ludzie, ratuj się bo chodzi o życie wieczne !!!

 

, pozdrawiam w CHRYSTUSIE …. Dominik …….. Charis2007@wp.pl