Benedykt 16 w Błekitnym Meczenie odstępstwo, ejumenizm diabelska jedność

Mam prośbę do wszystkich katolików – odpowiedzcie sobie w szczerości : Czy Mahomet był Bożym prorokiem czy fałszywym prorokiem. 

Islam, koran negują nienaruszalne fundamenty Zbawienia czyli że Jezus jest Zbawicielem – żył bezgrzesznie, że został ukrzyżowany za grzechy świata i zmartwychwstał.

       Mahomet to jeden z wielu fałszywych proroków – jego uczynki i nauki jasno to pokazują … ” Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.” – Ewangelia Mateusza 7:15-17

Allah to nie ten sam BÓG którego objawił SYN BOŻY : ” Mahomet fałszywy prorok koran fałszywa księga allah fałszywy bóg – szahada ” – http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/mahomet-faszywy-prorok-koran-faszywa_18.html

islam to całkowita odwrotność nauki Chrystusa. Chrześcijanie wg koranu to niewierni bo wierzą w Syna Bożego, wierzą w ukrzyżowanie i zmartwychwstanie a islam neguje to wszystko – koran mówi aby allah zwalczył chrześcijan – uczniów Chrystusa : koran, sura 9:30 : „…. chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!”………. Chrystus wcielił się 2000 lat temu, głosił miłość nawet wobec wrogów, mówił aby dobrze czynić nawet tym którzy krzywdzą, mówił że chce miłosierdzia nie ofiary, mówił że nienawiść jest jest już morderstwem, mówił czyńcie innym tak jak byście chcieli aby inni wam czynili. Kilkaset lat później pojawia się człowiek który głosi nienawiść, wrogość, walczy z mieczem w ręku i jego nauka jest odwrotnością nauki Chrystusa i apostołów i twierdzi że anioł Gabriel mu się ukazał. Ani Ojciec, ani Syn nie posłali nikogo do Mahometa – nauki Mahometa zaprzeczają temu. Nie możliwe aby Chrystus który umarł za grzechy świata, który objawił Ojca, później przez swego anioła zaprzeczał sam sobie i głosił nienawiść. To nie anioł Gabriel ukazał się Mahometowi ale szatan który udaje często Bożego posłańca i dobrego ale wychodzą na jaw jego brudy W GRZECHACH …… ” I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. ” – 2 list apostoła Pawła do Koryntian 11:14

Miłość bez prawdy nie jest miłością – muzułmanom należy w miłości głosić Ewangelię Zbawienia w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie a nie całować koran, modlić się z nimi po meczetach itd …. Fałszywy Watykan zawsze niszczył Ewangelię – drogę zbawienia więc nic dziwnego że mordował kiedyś chrześcijan a dzisiaj idzie za rękę z islamem mówiąc błędnie że wierzą w to samo … http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/zamordowany-za-rozpowszechnianie-prawdy.html

koran odwrotność Biblii islan odwrotność nauki Jezusa Chrystusa

” Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? 15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? 16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. 18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący. ” – 2 Koryntian 6:15-18  – http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.html

 

JEZUS jako SYN BOŻY to nienaruszalny fundament chrześcijan, ale dla islamu jest to bluźnierstwo …. muzułmanie nie mają SYNA, tym bardziej że negują fundament Zbawienia – ukrzyżowanie za grzechy świata i zmartwychwstanie …. ” Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.” – Ewangelia Jana 3:36

” Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi; 23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.” – Ewangelia Jana 5:22-23

” Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. 11 A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. 12 Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. ” – 1 list apostoła Jana rozdział 5

Jedno jest imię, osoba przez którą jest zbawienie – Dzieje Apostolskie 4:12. Jedna jest droga – ukrzyżowany i zmartwychwstały – Ewangelia Jana 14:6. Jedne są drzwi do zbawienia : ukrzyżowany i zmartwychwstały – Ewangelia Jana 10:8
JP2 - Karol Wojtyła całuje koran , koran przeciwieństwem Biblii i wrogiem Ewangelii

 

 

, pozdrawiam Dominik ……. Charis2007@wp.pl

Reklamy