Dużej liczbie ludzi wmówiono, że będą szczęśliwi, że będę mieć pokój ducha gdy będą posiadać 10 000 różnych rzeczy i to w coraz nowszych i nowszych modelach. A co chwila są nowsze modele tysięcy rzeczy, więc to niekończąca się gonitwa …
Wielu goni za tysiącami rzeczy – nadmiernie pracując, idąc po trupach do „celu”. Jednak nie znajdują w tym wszystkim tego czego szukają ale coraz większe mają rozbicie duchowe, psychiczne — są w złotej klatce i biegną w miejscu jak szczur w kołowrotku – nie przypadkowo mówi się wyścig szczurów.
Bieg do nikąd, a po drodze podeptanie najcenniejszych rzeczy, których nie da się kupić. Ale jak wielu jeszcze się tym chwali, szczyci się. Samo-zniewolenie

Posiadanie czegoś nie robi jeszcze niewolnika, ale bezgraniczny pęd aby mieć coraz więcej i więcej lub mieć aby pokazać się przed innymi, chwalić się lub czuć się bezpiecznym, spełnionym itd – to już jest niewola ….. więcej, więcej i więcej a nic nie przynieśliśmy na świat i niczego nie wyniesiemy, więc lepiej nie być egoistą i nie dać się zrobić niewolnikiem konsumpcji i niewolnikiem mamony. Dzisiaj często to pieniądze mają ludzi, a nie ludzie pieniądze…… więcej tutaj : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/zote-kajdany-zota-klatka-czy-tez-jestes.html – http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/zote-kajdany-zota-klatka-czy-tez-jestes.html
prawdziwie bogaty jest ten, który ma relacje, bliską więź, społeczność z OJCEM wszechmogącym i JEGO SYNEM – wszechmocnym naszym PANEM i ZBAWICIELEM w którym mamy przebaczenie, dar nowego życia przez dar Ducha, oraz zbawienie wieczne … ,,cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? ” – Ewangelia Łukasza 9:25 Biblia Warszawska ,

 

Do przebaczenie, zbawienia nie potrzeba ludzi i ich organizacji. Tylko Wszechmocny Zbawiciel zbawia. To sprawa między człowiekiem a Zmartwychwstałym PANEM – http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html – http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html

 

, „wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. (16)I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. (17) I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? (18) I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. (19) I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. (20) Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? (21) Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty.” – Ewangelia Łukasza 12:15b-21, Biblia Warszawska

 

, wielu, jeśli nie większość będzie tak wkręcona w gromadzenie dóbr, będą tak zaabsorbowani marnościami, tak skupieni na sobie, tak pochłonięci codziennością a wolny czas oddający bożkom hedonizmu, że przegapią to co najważniejsze w życiu czyli Wszechmogącego Stwórcę objawionego tylko w JEZUSIE CHRYSTUSIE dzięki któremu istnieją i mają wszystko ……. „A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego:

27 Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił.
28 Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali;
29 Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił.
30 Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. ” – Ewangelia Łukasza rozdział 17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 

Reklamy